სტუ-ში ლექცია-სემინარების კურსი „ევროპული იდეა და საქართველოს ევროინტეგრაცია” დამთავრდა

საქართველოს   ტექნიკური   უნივერსიტეტის   საინჟინრო   ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა   და   სოციალურ   მეცნიერებათა   ფაკულტეტზე ლექცია-სემინარების კურსი „ევროპული იდეა და საქართველოს ევროინტეგრაცია“   დამთავრდა. ლექციებს   აღნიშნული   პროექტის   კოორდინატორი,   უნივერსიტეტის   ასოცირებული პროფესორი ემზარ ფაჟავა კითხულობდა. მიმდინარე სასწავლო წელს პროექტის მიზნობრივი ჯგუფები იყო: უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის მეოთხე კურსის სტუდენტები. სულ ლექცია-სემინარებში მონაწილეობდა…

Continue reading

სტუ-ში ლექცია-სემინარების კურსი „ევროპული იდეა და საქართველოს ევროინტეგრაცია” გრძელდება

https://gtu.ge/News/14845/ 01-06-2020 საქართველოს   ტექნიკური   უნივერსიტეტის   საინჟინრო   ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა   და   სოციალურ   მეცნიერებათა   ფაკულტეტზე გრძელდება ლექცია-სემინარების კურსი „ევროპული იდეა და საქართველოს ევროინტეგრაცია,“   რომელიც   “ევროკავშირის   Erasmus+   Jean   MonnetModule    პროგრამის   მხარდაჭერით   ხორციელდება.  ლექციებს   აღნიშნული   პროექტის   კოორდინატორი,   უნივერსიტეტის   ასოცირებული პროფესორი ემზარ ფაჟავა კითხულობს. მიმდინარე 2020 სასწავლო წლის პროექტის მიზნობრივი ჯგუფებია: უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და…

Continue reading

სტუ-ში ლექცია-სემინარების კურსი „ევროპული იდეა და საქართველოს ევროინტეგრაცია” დაიწყო

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისადა სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ლექცია-სემინარების კურსი „ევროპული იდეა დასაქართველოს ევროინტეგრაცია“ დაიწყო.ლექციებს აღნიშნული პროექტის კოორდინატორი, უნივერსიტეტის ასოცირებულიპროფესორი ემზარ ფაჟავა კითხულობს.მიმდინარე სასწავლო წელს პროექტის მიზნობრივი ჯგუფებია: უნივერსიტეტის საინჟინროეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატისმეოთხე კურსის სტუდენტები. სულ ლექცია-სემინარებში მონაწილეობს 7 ჯგუფი -150 მეტისტუდენტი. თითოეული ჯგუფისთვის ჩატარდება 15…

Continue reading

Erasmus+

Erasmus+   Jean   Monnet Module    პროექტი საქართველოს   ტექნიკური   უნივერსიტეტში  საქართველოს   ტექნიკური   უნივერსიტეტის   საინჟინრო   ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა   და   სოციალურ   მეცნიერებათა   ფაკულტეტზე ლექცია-სემინარების კურსი „ევროპული იდეა და საქართველოს ევროინტეგრაცია“   დამთავრდა. ლექცია-სემინარები მიმდინარეობდა პროექტის  „ევროპული იდეა და საქართველოს ევროინტეგრაცია“ ფარგლებში.  პროექტის მიზნობრივი ჯგუფები იყო: უნივერსიტეტის საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიებისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტები. სულ…

Continue reading

Erasmus

2019 წლის ჟან მონეს პროგრამის კონკურსის გამარჯვებული გახდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი ემზარ ფაჟავა. პროექტი „ევროპის იდეა და საქართველოს ევროპული ინტეგრაცია“. პროექტის მიზანია: ახალგაზრდებში ევროპული ღირებულებების პოპულარიზაცია. პროექტის ამოცანაა: ახალგაზრდების ცოდნის ამაღლება ევროპული ღირებულებებისა და საქართველოს ევროინტეგრაციულ საკითხებზე; პროექტი სამწლიანია და ითვალისწინებს საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის  ლექციების კურსის…

Continue reading