დონორები და პარტნიორები

პროექტი მხარდაჭერილია  ერასმუს + ჟან მონე მოდულის მიერ და ხორციელდება საქართველოს ტექნიკურ უნვერსიტეტში

პარტნიორები: საინჟინრო ეკონომიკის, მედიატექნოლოგიისა და სოციალური მეცნიერებების ფაკულტეტი;

სასწავლო კვლევითი კლასტერი“სახელმწიფო, სამართალი, კულტურა“

პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი

Comments are closed.